برداشت ریالی چه زمانی به حساب بانکی واریز میشود؟ – Page 2 – راهنمای چنج کن

برداشت ریالی چه زمانی به حساب بانکی واریز میشود؟

در صورت برداشت به بانک های زیر، تسویه‌ها از ساعات 04:00 تا 23:00  هر نیم ساعت انجام می‌شوند:

بانک آینده، بانک خاورمیانه، بانک پاسارگارد، بانک رسالت، بانک کشاورزی، بانک ملی، بانک صادرات، بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین، بانک سامان

 

برداشت‌های ریالی برای دیگر بانک ها، در قالب پایا و به شرح زیر انجام خواهد شد:

در صورت ثبت درخواست بین ساعات 23:00 تا 10:00، واریزی در سیکل پایا در ساعت 11:00 انجام خواهد شد.

در صورت ثبت درخواست بین ساعات 10:00 تا 13:00، واریزی در سیکل پایا در ساعت 14:00 انجام خواهد شد.

در صورت ثبت درخواست بین ساعات 13:00 تا 18:00، واریزی در سیکل پایا در ساعت 19:00 انجام خواهد شد.

در صورت ثبت درخواست بین ساعات 18:00 تا 23:00، واریزی در سیکل پایا در ساعت 4:00 صبح روزکاری بعد انجام خواهد شد.

تسویه در برخی بانک‌ها ممکن است با زمان اشاره شده تفاوت داشته باشد.

سیکل‌های پایا تنها در روزهای کاری انجام خواهد شد.

مطالب مرتبط